گروه شبکه سبز

گروه شبکه سبز متشکل از متخصصان و هنرمندان در زمینه های نرم افزار ، فناوری اطلاعات و آثار چندرسانه ای است. این مجموعه در زمینه های گوناگونی از جمله برنامه نویسی تحت ویندوز ، وب ، موبایل (اندروید) ، طراحی سایت ، گرافیک ، فیلم ، تیز تبلیغاتی ، متحرک سازی ، جلوه های ویژه ، مدل سازی ، تور مجازی ، کاتالوگ دیجیتال ، بازی سازی ، آموزش و خدمات نرم افزاری فعالیت می کند . این طیف گسترده از خدمات گروه شبکه سبز ، باعث شده تا مدیران و صاحبان مشاغل ، نیازهای نرم افزاری ، تبلیغاتی و محتوای دیجیتالی مورد نیاز خود را به صورت کامل از این مجموعه بخواهند.

وله ( میان برنامه )

وله ( میان برنامه ) مجموعه گل آرایی – شماره ۶

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  مجموعه گل آرایی – شماره ۶ این وله ( میان برنامه ) جهت استفاده در پروژه آموزش گل آرایی و پخش...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) مجموعه گل آرایی – شماره ۵

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  مجموعه گل آرایی – شماره ۵ این وله ( میان برنامه ) جهت استفاده در پروژه آموزش گل آرایی و پخش...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) مجموعه گل آرایی – شماره ۴

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  مجموعه گل آرایی – شماره ۴ این وله ( میان برنامه ) جهت استفاده در پروژه آموزش گل آرایی و پخش...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) مجموعه گل آرایی – شماره ۳

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  مجموعه گل آرایی – شماره ۳ این وله ( میان برنامه ) جهت استفاده در پروژه آموزش گل آرایی و پخش...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) مجموعه گل آرایی – شماره ۲

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  مجموعه گل آرایی – شماره ۲ این وله ( میان برنامه ) جهت استفاده در پروژه آموزش گل آرایی و پخش...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) مجموعه گل آرایی – شماره ۱

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  مجموعه گل آرایی – شماره ۱ این وله ( میان برنامه ) جهت استفاده در پروژه آموزش گل آرایی و پخش...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) پلاک ۵۷ – شماره ۶

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  پلاک ۵۷ – شماره ۶   این وله ( میان برنامه ) به سفارش برنامه تلویزیونی پلاک ۵۷  طراحی و ساخته...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) پلاک ۵۷ – شماره ۵

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  پلاک ۵۷ – شماره ۵   این وله ( میان برنامه ) به سفارش برنامه تلویزیونی پلاک ۵۷  طراحی و ساخته...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) پلاک ۵۷ – شماره ۴

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  پلاک ۵۷ – شماره ۴ این وله ( میان برنامه ) به سفارش برنامه تلویزیونی پلاک ۵۷  طراحی و ساخته شد...
اطلاعات بیشتر

وله ( میان برنامه ) پلاک ۵۷ – شماره ۳

چند رسانه ایموشن گرافیکوله ( میان برنامه )
وله ( میان برنامه )  پلاک ۵۷ – شماره ۳   این وله ( میان برنامه ) به سفارش برنامه تلویزیونی پلاک ۵۷  طراحی و ساخته...
اطلاعات بیشتر