آموزش Swift Playground

آیا تا بحال این اتفاق برایتان افتاده است که بخواهید بدون اجرا کردن برنامه ، دستوراتتان را تست کنید؟ swift این امکان را فراهم نموده تا بدون اجرای برنامه ، دستورات نوشته شده را تست نماید.نام این قابلیت playground میباشد و طرز کارش اینگونه……
ادامه مطلب…