آیا تا بحال این اتفاق برایتان افتاده است که بخواهید بدون اجرا کردن برنامه ، دستوراتتان را تست کنید؟ swift این امکان را فراهم نموده تا بدون اجرای برنامه ، دستورات نوشته شده را تست نماید.نام این قابلیت playground میباشد و طرز کارش اینگونه است که شما دستورات را تایپ میکنید و بلافاصله نتیجه ی کد را مشاهده میکنید و این به صورت یک فایل مجزا میباشد نه یک پروژه ، اگر نتیجه کد حاصله مورد قبول واقع شد ، آن را در برنامه خود اضاقه میکنید.

آموزش Swift Playground:

 

XCODE را باز کرده سپس Get started with a playground انتخاب نمایید.

آموزش-swift-playground

آموزش-swift-playground

در پنجره باز شده playground به دو قسمت تقسیم میشود که قسمت سمت چپ (Code Editor) محلی است که شما دستوراتتان را تایپ میکنید ، قسمت سمت راست (Resault) محلی است که دستورات نوشته شده کامپایل و در صورت نداشتن اشکال گرامری ، اجرا و نتیجه را نمایش میدهد.

نکته: اگر دستورات نوشته شده از لحاظ گرامری درست باشند ، نتیجه در سمت راست به رنگ مشکی به نمایش در میآید ، در غیر این صورت به رنگ خاکساری نمایش میدهد.

playground 3

به عنوان مثال در دستور زیر به متغیر highScore مقدار ۱۰۰ میدهیم و میبینیم که نتیجه این دستور بلافاصله در سمت راست صفحه ظاهر میشود.

playground 4

playground 5

یا با مثالی دیگر میخواهیم یک حلقه ای داشته باشیم که ۱۰۰ بار این حلقه اجرا گرددplayground 6

پس از نوشتن دستور حلقه میبینیم که تعداد دفعات اجرای دستور را نشان میدهد یا حتی با زدن دکمه (+) میتوانیم تعداد دفعات اجرا را بر روی نمودار مشاهده کنیم.