آموش زبان PHP سطح مقدماتی:

 • معرفی PHP
 • معرفی ابزارها و تکنولوژی های طراحی وب و جایگاه پی اچ پی
 • آشنایی با PHP و نصب و راه اندازی local server
 • آموزش Apache
 • آموزش Navicat
 • آموزش SQL yog
 • آموزش wamp
 • آموز ش xamppبرای اجرای پی اچ پی
 • معرفی فایل php.ini
 • معرفی PHP Storm IDE
 • PHP چگونه کار می کند؟
 • آشنایی اولیه با نحوه ی کد نویسی به زبان PHP و تفاوت در ورژن های مختلف
 • آشنایی با خصوصیات PHP 7.0
 • آموزش قوانین پایه و کلمات کلیدی و نحوه ی تشخیص آنها
 • آموزش نوشتن اولین برنامه چاپ hello word
 • آموزش کامنت گذاری
 • آموزش تعریف متغیر و معرفی انواع data type در PHP
 • آموزش مقادیر boolean
 • آموزش اعداد صحیح
 • آموزش اعداد اعشاری
 • آموزش رشته ها
 • معرفی متدهای کار با رشته
 • آموزش آرایه ها
 • معرفی متدهای کار با آرایه در پی اچ پی
 • آموزش متغیر و ثابت
 • متغیر های از پیش تعریف شده در پی اچ پی
 • تفاوت ` و “
 • آموزش کاربرد echo و print _r و var_dump در پی اچ پی

آموزش آرایه ها در php

 • آموزش کار با آرایه ها
 • آموزش مرتب سازی آرایه
 • آموزش تبدیل آرایه به رشته
 • آموزش تبدیل آرایه رشته به آرایه
 • آموزش آرایه های n بعدی
 • آموزش حذف عناصر یک آرایه
 • آموزش تعداد عناصر یک آرایه در پی اچ پی
 • آموزش ابزار پر کاربردarray_merge، array_push, list,array_diff,array_keys,array_filter در PHP
 • معرفی ابزار list , implode , explodeدر PHP

آموزش عملگر ها در php – قسمت اول

 • آموزش عملگرهای ریاضی
 • آموزش عملگر انتساب پی اچ پی
 • آموزش عملگر های بیتی
 • آموزش عملگر های مقایسه ای
 • آموزش عملگر کنترل خطا
 • آموزش عملگر های افزایشی و کاهشی در PHP

آموزش عملگر ها در php – قسمت دوم

 • آموزش عملگر های منطقی در پی اچ پی
 • آموزش عملگر های رشته
 • آموزش کار با ابزار ریاضی در پی اچ پی

آموزش ساختار های کنترلی در php – قسمت اول

 • آموزش ساختار if
 • آموزش ساختار if else
 • روش دیگر استفاده از ساختار کنترلی if در PHP
 • آموزش عملگر شرطی ?
 • آموزش عملگر شرطی ??
 • آموزش عملگر شرطی === پی اچ پی
 • آموزش عملگر مقایسه ==
 • آموزش ساختار while
 • آموزش ساختار do-while
 • آموزش ساختار for در پی اچ پی
 • آموزش روشی دیگر برای استفاده از ساختار کنترلی for در پی اچ پی
 • آموزش ساختار foreach در پی اچ پی
 • آموزش روشی دیگر برای استفاده از ساختار کنترلی foreach در پی اچ پی
 • آموزش استفاده از break
 • آموزش استفاده از continue
 • آموزش استفاده از isset در پی اچ پی

آموزش ساختار های کنترلی در php – قسمت دوم

 • آموزش ساختار switch در پی اچ پی
 • آموزش یک روش دیگر جهت استفاده از ساختار کنترلی switch در PHP
 • آموزش ساختار goto در پی اچ پی
 • require و require_once
 • include و include_once
 • return در پی اچ پی
 • تفاوت require و include
 • معرفی session و cookie و کاربرد آن ها در پی اچ پی
 • حل یک تمرین عملی با session و در پی اچ پی cookie
 • آشنایی با email و نحوه ی ارسال ایمیل در پی اچ پی

آموزش توابع در php

 • تابع php چیست؟
 • تعریف تابع در پی اچ پی
 • آموزش فراخوانی تابع در پی اچ پی
 • آموزش آرگومان
 • آموزش مقدار بازگشتی
 • آموزش استفاده از تابع به صورت دینامیک در پی اچ پی
 • آموزش توابع داخلی
 • آموزش تعریف تابع به صورت بی نام
 • معرفی exception و نحوه ی debugging در پی اچ پی

آموزش ساخت کلاس و شیء در php – قسمت اول

 • آشنایی با دنیای شی گرایی
 • آموزش مفهوم class در پی اچ پی
 • Objectچیست؟
 • Property در PHP
 • Method در PHP
 • آموزش متد سازنده(constructor) پی اچ پی
 • آموزش متد ویرانگر(destructor) در پی اچ پی
 • پارامتر چیست و چگونه استفاده می شود
 • معرفی $this در کلاس در پی اچ پی
 • آموزش ایجاد یک شی و آشنایی با نحوه ی فراخوانی متدها و property در PHP
 • آموزش interface و کلاس های abstract در پی اچ پی

آموزش ساخت کلاس و شئ در php – قسمت دوم

 • آموزش ارث بری(وراثت) در پی اچ پی
 • معرفی parent ، self,
 • معرفی متدهای پی اچ پی با نوع:
  public
  private
  protected
  static
  final
 • معرفی triat در پی اچ پی
 • معرفی yeild و نحوه ی استفاده از آن در PHP

معرفی دیتابیس رابطه ای mysql

 • تفاوت دیتابیس رابطه ای با no SQL
 • معرفی mysqli_connection
 • معرفی mysqli_query, mysqli_close, mysqli_select_db
 • معرفی ابزار fetch برای خواندن اطلاعات از دیتابیس در پی اچ پی
 • معرفی transaction و rollback و commit
 • آشنایی با SQL injection

آموزش کار با فرم ها در php- قسمت اول

 • آموزش ساخت فرم در PHP
 • آموزش ارسال فرم در پی اچ پی
 • $_GET
 • $_POST
 • $_REQUEST
 • $_SERVER
 • $_GLOBAL در پی اچ پی
 • معرفی header و نحوه ی redirectکردن بین صفحات در پی اچ پی
 • معرفی __DIR__ در PHP
 • آموزش ارسال داده بین صفحات و ذخیره اطلاعات در دیتابیس از طریق کدنویسی با php
 • حل چندین تمرین عملی از ارسال داده به فرم و ذخیره سازی

آموزش کار با فرم ها در php – قسمت دوم

 • آموزش ارسال فایل به وسیله فرم-upload image, file
 • آموزش دریافت فایل در پی اچ پی
 • آموزش تشخیص سایز و حجم فایل در پی اچ پی
 • آشنایی با ایجاد نوشتن و خواندن از فایل در PHP
 • آموزش کار با fopen و fclose
 • آموزش کار با فایل XML
 • معرفی date and time و نحوه ی تنظیمtimezone در PHP
 • معرفی ابزار mdf و crypt در پی اچ پی
 • معرفی json_encode و serialiseو json_decode در پی اچ پی
 • نگاهی ساده به bootstrap و فریم ورک های js
 • صفحات واکنش گرا یا responsive چیست؟
 • آشنایی با Jquery
 • آموزش Ajax و حل یک تمرین با json در PHPاحسان اسلامی ، کارشناس تکنولوژی نرم افزار ، فعال در زمینه برنامه نویسی و تدریس اندروید ، طراحی سایت ، آشنا به گرافیک و طراحی UI/UX برای پلتفرم ها